Διεθνής Αναγνώριση

Το Χάρισε Ζωή είναι μέλος των σημαντικότερων διεθνών οργανισμών με αντικείμενο την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών ή/και τα πρότυπα που διέπουν τη διαχείριση εθελοντών δοτών και μοσχευμάτων ιστών / κυττάρων:

 


bmdw-logo-rgbBone Marrow Donors Worldwide – BMDW
. H BMDW αποτελεί την παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών και ΟΠΑ, με ευθύνη για το συντονισμό της διεθνούς διακίνησης και διανομής των μοσχευμάτων. (Μέλος από τις 12.03.2013)

 

World Marrow Donor Association – WMDA . Η WMDA είναι η διεθνής ένωση προώθησης διεθνούς συνεργασίας και καθιέρωσης διεθνών προτύπων για την ανταλλαγή μεταξύ κρατών προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων για μεταμόσχευση. (Μέλος από τις 31.07.2014)

 

 

emdisEuropean Marrow Donor Information System – EMDIS . To EMDIS αποτελεί ενοποιημένο ευρωπαϊκό σύστημα στο οποίο είναι ηλεκτρονικά συνδεδεμένα >60% των αρχείων παγκοσμίως. (Μέλος από τις 06.11.2014)

 

 

fdaUS Food and Drug Administration – FDA . Το Κέντρο έχει καταθέσει γνωστοποίηση λειτουργίας στο FDA των ΗΠΑ και διαθέτει κωδικό FEI 3011414496. (Συμμετοχή από τις 20.03.2015)

 

 

Group of European Medium Size Registries – GEMS . Το Κέντρο συμμετέχει στο ομαδικό συμβόλαιο που έχει συνάψει το GEMS με διεθνές εργαστήριο ιστοσυμβατότητας για τη διασφάλιση της χαμηλότερης δυνατής τιμής τυποποίησης δειγμάτων νέων δοτών. (Συμμετοχή από τις 21.03.2015)

NMDP – National Marrow Donor Program . Το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (KEΔMOΠ) – Χάρισε Ζωή αναγνωρίστηκε ως συνεργαζόμενος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων της Αμερικής (NMDP – National Marrow Donor Program)  και αποτελεί το μοναδικό ίδρυμα / φορέα της χώρας μας που έχει λάβει αντίστοιχη πιστοποίηση.