Οργανόγραμμα

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αλφαβητικά) [Ίδρυση: Ιανουάριος 2010]

 • Αναστασόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ζούμπος Νικόλαος- Αιματολόγος, Συντ. Καθηγητής Παθολογίας/Αιματολογίας του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, πρ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μουζάκη Αθανασία – Ανοσοβιολόγος, Καθηγήτρια Εργαστηριακής Αιματολογίας του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ανοσοαιματολογίας
 • Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος- Αιματολόγος, Καθηγητής Αιματολογίας/ Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Μονάδος Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών ΠΓΝΠ.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του ΚΕΔΜΟΠ αποτελείται από 8 έως 11 μέλη και συγκροτείται από:

 • Έναν εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πατρών: Παναγιωτάκης Γεώργιος, τ. Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών (Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΔΜΟΠ)
 • Τα ιδρυτικά του μέλη: α) Ζούμπος Νικόλαος, (Πρόεδρος για τα έτη 2011-2012) β) Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος γ) Μουζάκη Αθανασία
 • Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ): Θα ορισθεί
 • Έναν εκπρόσωπο του Αιματολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών: Θα ορισθεί
 • Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) : Παγώνη Μαρία, Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου ΕΑΕ
 • Ένα μέλος: Κακούρη Περσεφώνη, Ιατρός
 • Έως 3 μέλη αριστίνδην: α) Κωστέας Παύλος (Διευθυντής της Κυπριακής Τράπεζας Δοτών «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ») β) Γραφάκος Στέλιος (Διευθυντής της Μονάδος Μεταμόσχευσης του Νος. Παίδων «Αγ. Σοφία»)

 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ / ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος – Εκτελεστικός Διευθυντής: Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος, Καθ. Αιματολογίας / Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων
 • Υπεύθυνος Πολιτικής και Δεοντολογίας: Ζούμπος Νικόλαος, Καθ. Αιματολογίας
 • Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Μουζάκη Αθανασία, Καθ. Εργ. Αιματολογίας, Ανοσολόγος
 • Τμήμα Αρχείου & Διακίνησης Δειγμάτων: Βασιλείου Γεώργιος, Βιολόγος
 • Τμήμα Προσέλκυσης, Δημοσιότητας & Εκδηλώσεων: Τσαουσίδου Κάκη
 • Υπεύθυνοι για επικοινωνία με ΕΟΜ: Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος, Βασιλείου Γεώργιος