Οργάνωση – Θεσμικό πλαίσιο

Το ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή λειτουργεί υπό την αιγίδα του:

Πανεπιστημίου Πατρών
(244/07-04-2009 Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου)
(933/13-01-2010 Απόφαση Πρυτανικού Συμβουλίου)

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ)
(21/01-10-2014 και 52/11-12-2008 Απoφάσεις ΔΣ του ΠΓΝΠ)

Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)
(2201/30-12-2009 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΜ)

 

Το ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή έχει υποβάλλει γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων με αρ. πρωτ. ΓΝ/ΕΙΣ/905/13-05-2014 και διαθέτει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών με αρ. απ. 32/27-05-2013.