Εκδήλωση στον όμιλο ΤΙΤΑΝ

Tην Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010 και ώρα 14:00 θα γίνει η 4η εκδήλωση στον όμιλο ΤΙΤΑΝ. Στη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης θα γίνει ενημέρωση των εργαζομένων του ΤΙΤΑΝ σχετικά με τη δραστηριότητα του ΚΕΔΜΟΠ αλλά και συλλογή δειγμάτων από εθελοντές.