Πολιτική απορρήτου (ιδιωτικότητας) – Προστασίας προσωπικών δεδομένων – Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Κέντρο με την επωνυμία «Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών» και τον διακριτικό τίτλο: «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», το οποίο αποτελεί μονάδα του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών του Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών και  εδρεύει στο Κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών (ισόγειο, αιθ. Κ250048), Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, (Πανεπιστημιούπολη – Ρίου Πατρών), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, και τη σχετική ελληνική νομοθεσία ν.4624/2019, όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας. Ο νέος Κανονισμός αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ο Διαδικτυακός Τόπος «www.xarisezoi.gr», εφεξής η «Ιστοσελίδα», τελεί υπό την διαχείριση του Κέντρου μας το οποίο αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα ως φυσικά πρόσωπα.

Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενο να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους, προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν επισκέπτεστε αυτήν και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών αυτή, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

(1) ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ.

Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα μας.

Η Ιστοσελίδα μας έχει κατ’ εξοχήν ενημερωτικό περιεχόμενο για την λειτουργία και τους μη κερδοσκοπικούς στόχους του «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την αξία της δωρεάς μυελού των οστών, προκειμένου να εντοπιστούν κατάλληλοι δότες αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και να υπάρξει επικοινωνία μαζί τους. Ως εκ τούτου, η απλή περιήγηση σε αυτήν δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσεων άμεσα ή έμμεσα, όπως είναι: α) η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ address) του υπολογιστή σας, β) ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, γ) οι ιστοσελίδες που επισκεφθήκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα, δ) βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή.

– Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας για να εγγραφείτε ως εθελοντής δότης:

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας επιθυμεί μέσω αυτής να εκφράσει το ενδιαφέρον του προκειμένου να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών στο «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», καλείται να συμπληρώσει την αντίστοιχη φόρμα επικοινωνίας (online αίτηση εγγραφής δότη), κατά την υποβολή της οποίας η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται, απλά και ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας.

Αρχικά ο κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης απαιτείται να δώσει πληροφορίες καλούμενος υποχρεωτικά να επιλέξει τα εξής πεδία που θα δίνουν τις εξής πληροφορίες:

α) ότι είναι ηλικίας μεταξύ 18-40 ετών,

β) ότι έχει ενημερωθεί για την διαδικασία δωρεάς αιμοποιητικών κυττάρων/μυελού των οστών και επιθυμεί να βοηθήσει οποιονδήποτε ασθενή χρειάζεται μεταμόσχευση μυελού των οστών,

γ) ότι δεν έχει εγγραφεί ξανά εθελοντής δότης μυελού των οστών και

δ) ότι επιθυμεί να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών.

Εν συνεχεία ο ενδιαφερόμενος χρήστης απαιτείται να δώσει πληροφορίες που αφορούν στοιχεία της ταυτότητας του, ήτοι: όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, νούμερο κινητού τηλεφώνου, νούμερο σταθερού τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας, ήτοι: οδό, αριθμό, ταχυδρομικό κώδικα, πόλη ή χωριό, Νομό, Χώρα.

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε, ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

(2) ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» συνίσταται αποκλειστικά για αγαθοεργούς, φιλανθρωπικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς έχοντας ως στόχο: α) την ενημέρωση των πολιτών για τη λειτουργία και τους σκοπούς του «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», β) την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημασία της εθελοντικής προσφοράς μυελού των οστών, καθώς και την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που απαιτείται για τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, γ) την ανάπτυξη και συνεχής επέκταση της τοπικής δεξαμενής εθελοντών δοτών μυελού των οστών που περιλαμβάνει: i) την πλήρη ενημέρωση των εθελοντών δοτών για τις απαιτούμενες διαδικασίες, ii) την συλλογή και παροχή πληροφοριών προς τα μέλη και ειδικότερα την ενημέρωση όσον αφορά τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα παγκοσμίως σ’ αυτόν το τομέα, iii) την συλλογή δείγματος για τυποποίηση Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας HLA από τους εθελοντές δότες που έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, iv) την τυποποίηση των Αντιγόνων Ιστοσυμβατότητας HLA των δειγμάτων των εθελοντών σε εγκεκριμένα εργαστήρια τυποποίησης, v) τη δημιουργία εξειδικευμένου αρχείου των εθελοντών δοτών του ΚΕΔΜΟΠ με τα στοιχεία τους και τα αποτελέσματα της τυποποίησης αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLA των δειγμάτων τους. vi) την εγγραφή των εθελοντών δοτών από το αρχείο του ΚΕΔΜΟΠ στην Ελληνική Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (εθνικό μητρώο) την οποία διαχειρίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και την εγγραφή τους στην Παγκόσμια Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (Bone Marrow Donors Worldwide, BMDW), δ) την αναζήτηση συμβατών εθελοντών δοτών μυελού των οστών για ασθενείς που χρήζουν σχετικής μεταμόσχευσης, ε) την υποστήριξη της διαδικασίας δωρεάς μυελού των οστών από εθελοντή δότη σε ασθενή που έχει ανάγκη μεταμόσχευσης, στ) την οικονομική υποστήριξη άπορων ασθενών που έχουν ανάγκη μεταμόσχευσης, ζ) την ανάπτυξη κατάλληλων εργαστηρίων για την επεξεργασία και τυποποίηση των δειγμάτων των εθελοντών δοτών του «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», η) την έκδοση ενημερωτικών, περιοδικών ή κειμένων συναφών με τους πιο πάνω σκοπούς, θ) τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών και εκθέσεων με θέμα τη δωρεά μυελού των οστών και τη δραστηριότητα του «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», ι) την εξεύρεση οικονομικής υποστήριξης για τη δαπάνη τυποποίησης του δείγματος κάθε δότη και για τις δραστηριότητες δημοσιότητας και λειτουργίας του «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», ια) την αξιοποίηση οποιασδήποτε χρηματικής βοήθειας και γενικά ενίσχυση των οικονομικών πόρων του «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», ιβ) το Κέντρο ενεργεί ως καταπιστευματοδόχος (Trustee) προς όφελος των ασθενών και συγγενών τους, εφόσον αυτό του ζητηθεί, ιγ) την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους επιστημονικούς οργανισμούς και φορείς, με σκοπό την υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου και προσπάθεια σύνδεσής του με άλλα παρόμοια κέντρα στον κόσμο και ιδ) την εν γένει εκτέλεση κάθε άλλης νόμιμης πράξης για την επίτευξη και/ή την πραγμάτωση των πιο πάνω σκοπών ή και οποιωνδήποτε άλλων νόμιμων σκοπών μη ρητώς αναφερομένων.

Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» συλλέγει, επεξεργάζεται και κάνει χρήση των προσωπικών σας δεδομένων μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο και απαιτείται προκειμένου να εντοπιστούν κατάλληλοι δότες αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και να υπάρξει επικοινωνία μαζί σας. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι ο εντοπισμός δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη. Η επεξεργασία αυτών γίνεται: α) δίνοντας τη συγκατάθεσή σας για ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας, β) για την εκπλήρωση τυχόν νομικών μας υποχρεώσεων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την κοινοποίηση σε Δημόσιες Αρχές (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, κλπ.), γ) για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, δ) για την εκπλήρωση καθήκοντος για το δημόσιο συμφέρον αλλά και ε) για κάθε λόγο έννομου συμφέροντός μας.

To «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύεται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας μας για τους προαναφερόμενους σκοπούς.
Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους. Προκειμένου να εκπληρώσουμε και να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας, πρέπει επίσης να συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών που λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, όταν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών είναι συμβατικά υποχρεωμένοι από το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε αυτούς για τον συμφωνημένο σκοπό και να αποτρέπουν την κατά λάθος κοινοποίησή τους σε τρίτους συμμορφούμενοι με τους κανόνες του ΓΚΠΔ.

 

(3) ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αν εγγραφείτε, ως δότης στον διαδικτυακό μας τόπο, με σκοπό να λάβετε το ενημερωτικό δελτίο, τα δεδομένα σας θα μεταδοθούν σε εμάς. Για τη διαχείριση της λίστας ενημερωτικών δελτίων χρησιμοποιείται η υπηρεσία «Mailchimp», η οποία ναι μεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η έδρα της δεν βρίσκεται σε αυτήν, συμμορφώνεται όμως πλήρως με τους κανόνες και τις υποχρεώσεις του ΓΚΠΔ ως εκτελών την επεξεργασία.

Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι δυνατή μόνο σε λίγους, ειδικά εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους του «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή», οι οποίοι γνωρίζουν τους ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων. Το δείγμα που θα μας αποστείλετε μετά την χορήγησή του λαμβάνει κωδικό (barcode) και όλες οι πληροφορίες που αφορούν αυτό θα διακινηθούν περαιτέρω ανωνυμοποιημένες. Τα δεδομένα σας ως δότη καθώς και τα αποτελέσματα της τυποποίησης των χαρακτηριστικών του ιστού σας (τυποποίηση HLA) θα μεταδοθούν στον ΕΟΜ (Εθνικό Οργανισμό Μετομοσχεύσεων) σε ανώνυμη μορφή με σκοπό την καταχώριση στα εθνικά ή/και διεθνή μητρώα δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Μόνο τα δεδομένα που είναι σχετικά με την αναζήτηση δότη θα μεταδίδονται με ψευδωνυμοποιημένη μορφή.
Ουσιαστικά, αυτά τα δεδομένα περιλαμβάνουν τον αριθμό ταυτοποίησης δότη, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τα αποτελέσματα τυποποίησης του ιστού, τον αριθμό των τυποποιήσεων ιστού που έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα και την κατάσταση του δότη (διαθέσιμος ή μη διαθέσιμος). Ονόματα, διευθύνσεις ή παρόμοια δεδομένα που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν, δεν μεταδίδονται.

Tο «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» για την εκπλήρωση των σκοπών του μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργάτες του, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμβούλους, επιστήμονες, ειδικά επιστημονικά εργαστήρια με τους οποίους συνδέεται με συμβάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται σχετικές ρήτρες προστασίας προσωπικών δεδομένων. H επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Κέντρου μας. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, που έχει θεσπίσει ο φορέας μας, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου.

Επίσης η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής με τα οποία το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» συνδέεται με συμβάσεις που περιέχουν αντίστοιχες ρήτρες.

Τα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία του βιομετρικού δείγματος που θα μας παραδώσετε με την αίτησή που θα σας αποσταλεί (επίχρισμα σάλιου κλπ) θα διακινηθεί με χρήση κωδικού (barcode) και τα στοιχεία αυτού που θα προκύψουν (γενετικά δεδομένα) θα καταγραφούν με σκοπό να καταχωρηθούν στο Εθνικό Μητρώο Δοτών Μυελού των Οστών και να διαβιβαστούν στην Παγκόσμια Δεξαμενή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών, όπου έκτοτε, θα τηρούνται ταυτόχρονα με την τήρηση αυτών στο αρχείο του «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή». Με την υπογραφή της αίτησης που θα σας αποσταλεί ως υποψήφιος δότης θα δώσετε την συγκατάθεση σας στην επεξεργασία και διαβίβαση των απλών και ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων και την διατήρηση αυτών στα σχετικά μητρώα δοτών και τις βάσεις δεδομένων που θα υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον και την χρήση και διαχείρισή τους κατά την τυχόν διαπίστωση συμβατότητας με σκοπό την μεταμόσχευση.

 

(4) ΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ & ΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ.

Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς, δεν θα διαβιβάσει αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν εμπλέκεται στην διαδικασία καταγραφής, τυποποίησης και χρήσης αυτών για τους σκοπούς της δωρεάς μυελού των οστών. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή άλλα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας για άλλους σκοπούς για τους οποίους δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας για κανέναν απολύτως σκοπό.

Σε συμμόρφωση προς τις έννομες υποχρεώσεις μας και προς εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων μας, σας ενημερώνουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με σκοπό την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων, την επιβολή συμμόρφωσης προς τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας μας και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο προστασία των δικαιωμάτων μας και των δικαιωμάτων των χρηστών μας.

Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, υπό τον όρο ότι αυτοί θα είναι συμβατοί με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί τα προσωπικά σας δεδομένα και πάντοτε κατόπιν ενημέρωσής σας και με τη ρητή προς τούτο συγκατάθεσή σας.

Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς με σκοπό να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για απάτη, εάν συντρέχουν περιστάσεις που εμπεριέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα ή άλλα δικαιώματα και συμφέροντα οποιουδήποτε προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης του Διαδικτυακού μας Τόπου ή εάν απαιτείται από το νόμο καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη.

Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.

Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που θα σας γνωστοποιηθούν κατά τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών και κατόπιν συγκατάθεσής σας, εφόσον απαιτείται. Για εξειδικευμένους κατά περίπτωση σκοπούς, όπως η συλλογή αιτήσεων ενδιαφέροντος για δότες μυελού των οστών.

 

(5) ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας του για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα, για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας και τη συμμόρφωσή του με τις έννομες υποχρεώσεις του. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του κανονισμού ΓΚΠΔ, οι υπολογιστές και τα προγράμματα που χρησιμοποιεί ο φορέας μας δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης, του περιορισμού της αποθήκευσης, της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της ακρίβειας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας των δεδομένων με την ορθολογική διαχείριση και επεξεργασία των αρχείων μας.

 

(6) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

  • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ

Το ΚΕΔΜΟΠ λειτουργεί τηρώντας τις διατάξεις των ΠΔ 26/2008 και Π.Δ. 129/2016, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις διαδικασίες που ορίζει ο ΕΟΜ, καθώς και τους ισχύοντες κανονισμούς και τις διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούν στη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων. Εφαρμόζει τους κανονισμούς και διαδικασίες που εισηγείται η Διεθνής Ένωση Αρχείων Δοτών Μυελού των Οστών (World Marrow Donor Association, WMDA.

Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» διαθέτει καταγεγραμμένη πολιτική διασφάλισης ποιότητας και πρωτόκολλα λειτουργίας για όλες τις διαδικασίες λειτουργίας του κέντρου και διαχείρισης των αρχείων που διατηρεί, τα οποία συμπεριλαμβάνουν έγγραφα καταγραφής των Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας (ΤΔΛ), οδηγίες και φόρμες απαντήσεων. Τα πρότυπα έγγραφα, οι φόρμες και ΤΔΛ διακρίνονται με μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί στον κωδικό του WMDA. Ο τίτλος, ο κωδικός και η τοποθεσία του εγγράφου καταγράφονται σε ηλεκτρονική λίστα καταγραφής εγγράφων (document management system, της εταιρείας MODUS).

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για εμάς απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για το λόγο αυτό το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, ενσωματώνοντας όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και της εθνικής νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα σας όπως: α) η ψευδωνυμοποίηση, β) η ανωνυμοποίηση, γ) η κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δ) η λήψη μέτρων για την ενδυνάμωση ευαισθητοποίησης του προσωπικού που ασχολείται με την επεξεργασία, ε) η λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί ότι είναι δυνατή εκ των υστέρων επαλήθευση και ο προσδιορισμός του εάν και από ποιον έχουν εισαχθεί, τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί τα προσωπικά δεδομένα, στ) η λήψη μέτρων για την διασφάλιση της ικανότητας, της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της ανθεκτικότητας των συστημάτων και υπηρεσιών επεξεργασίας που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ταχείας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος, ζ) η τήρηση διαδικασιών για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας, η) η τήρηση ειδικών κανόνων διασφάλισης της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική νομοθεσία και τον ΓΚΠΔ σε περίπτωση διαβίβασης ή επεξεργασίας για άλλους σκοπούς, θ) ο ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (DPO) ι) η εν γένει συμμόρφωση του φορέα μας με τον οδηγό συμμόρφωσης και την πολιτική ασφαλείας πληροφοριών ΓΚΠΔ (GDPR) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας, την περίοδο αποθήκευσης τους και την προσβασιμότητα τους (αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων). Ειδικότερα, τα εν λόγω μέτρα διασφαλίζουν ότι, εξ ορισμού, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν καθίστανται προσβάσιμα χωρίς την παρέμβαση του φυσικού προσώπου σε αόριστο αριθμό φυσικών προσώπων. Επιπλέον διαθέτουμε ειδικό εξοπλισμό για την προστασία, την διασφάλιση απορρήτου και την ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (απλών και ειδικής κατηγορίας) με σαφές πρωτόκολλο διασφάλισης εμπιστευτικότητας. Η επεξεργασία των δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που τελούν υπό τον έλεγχο του Κέντρου και μόνον κατ’ εντολή του. Το Κέντρο επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου υπογράφοντας έγγραφο εμπιστευτικότητας και διασφάλισης απορρήτου. Κάθε ανταλλαγή πληροφορίας με τρίτα μέρη που αφορούν στο δότη πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση κωδικών ταυτοποίησης, χωρίς αναφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε διαβίβαση πληροφορίας γίνεται με αποκλειστικό στόχο την ανεύρεση συμβατών δοτών για ασθενείς που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών. Το ηλεκτρονικό αρχείο δοτών που καταχωρείται στο πρόγραμμα «Προμηθέας» αποθηκεύεται στον server του Κέντρου, με χρήση κωδικών ασφαλείας. Το ηλεκτρονικό αρχείο εθελοντών δοτών φυλάσσεται σε κωδικοποιημένη μορφή και στο εθνικό μητρώο του EOM και στο αρχείο της Παγκόσμιας Δεξαμενής Δοτών Μυελού των Οστών της BMDW. Τα αρχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε δότης ταυτοποιείται μονάχα με τη χρήση κωδικού. Αντίγραφα των κωδικοποιημένων αρχείων που αποστέλλονται από εμάς στον ΕΟΜ και δια μέσω αυτού σαποθηκεύονται στον server του Κέντρου. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ο server του Κέντρου προστατεύονται με κωδικό ασφαλείας. Ακολουθούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται για τη λειτουργία, διαχείριση και εποπτεία από το ΠΓΝΠ.

  • ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΡ ΚΑΙ COOKIES

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους του Κέντρου μας, απαιτείται η καταχώρηση της διεύθυνσης ΙΡ address για μικρό χρονικό διάστημα. Η διεύθυνση ΙΡ address είναι η παγκόσμια ισχύουσα, μοναδική ταυτοποίηση ενός υπολογιστή που αποτελείται από τέσσερα πεδία αριθμών που χωρίζονται με παύλες. Γενικά, δεν θα χρησιμοποιείτε μία διεύθυνση ΙΡ address που παραμένει η ίδια ως ιδιώτης χρήστης, διότι ο πάροχός σας ορίζει αυτή τη διεύθυνση σε εσάς προσωρινά για κάθε συνεδρία. Ωστόσο, κατ’ αρχάς είναι δυνατή η σαφής ανάθεση των δεδομένων χρήστη μέσω αυτής της λειτουργίας, για στατικές διευθύνσεις ΙΡ. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Σας ενημερώνουμε ότι το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα του “cookies” με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής (online) εμπειρίας σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies, μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Όρους Χρήσης στην ιστοσελίδα του φορέα μας (https://www.xarisezoi.gr).

Τι είναι τα cookies και γιατί τα χρησιμοποιούμε;

Είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που αποθηκεύονται στους υπολογιστές με σκοπό την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια περιήγησης στους ιστότοπους. Τα αναγνωριστικά συσκευών συγκεντρώνονται από τα διαθέσιμα στοιχεία του συστήματος, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται διευθύνσεις IP, πληροφορίες παράγοντα χρήστη (έκδοση προγράμματος περιήγησης, τύπος και έκδοση λειτουργικού συστήματος) ή αναγνωριστικά που δημιουργούνται από συσκευές, όπως αναγνωριστικά της Apple για διαφημιζόμενους, αναγνωριστικά της Apple για προμηθευτές, αναγνωριστικά Android της Google ή αναγνωριστικά διαφημίσεων του GooglePlayStore. Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται για την απομνημόνευση στοιχείων, όπως είναι τα αναγνωριστικά και οι προτιμήσεις χρηστών.

Η χρήση των cookies διευκολύνει τα Διαδικτυακό μας Τόπο να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συλλέγοντας χρήσιμα στοιχεία για τις προτιμήσεις αναζήτησης που έχετε. Έτσι, η εμπειρία αναζήτησης θα είναι βελτιωμένη την επόμενη φορά που θα μας επισκεφτείτε.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Διαδικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό του, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

Ποια cookies χρησιμοποιούμε;

Ορισμένα ή όλα τα cookies που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης. Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης (ωστόσο τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την ορατότητα). H Iστοσελίδα μας ενδέχεται να χρησιμοποιεί τα ακόλουθα cookies:

1. Απολύτως απαραίτητα: Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου. Επιπλέον, τα cookies αυτά επιτρέπουν στον Διαδικτυακό μας Τόπο να θυμάται τις επιλογές σας όπως το μέγεθος γραμματοσειράς, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες.

2. Cookies Επιδόσεων Googleanalytics: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

SearchConsole: Aυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με την ορθή λειτουργία και την τυχόν ύπαρξη λαθών στο Διαδικτυακό μας Τόπο, όπως για παράδειγμα εάν κάποιος χρήστης αναζητά μία παλαιότερη έκδοση αυτού ή εάν έχει γίνει παραβίαση κάποιων αρχείων.

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies;

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Chrome, μπορείτε να κάνετε κλικ στο μενού του Chrome και στη συνέχεια να επιλέξετε Settings/ Privacy/ContentSettings και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς. Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των cookies είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org. Εάν επιθυμείτε να μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε ή να αφαιρείτε τα cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.AboutCookies.org.

  • ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE ANALYTICS

Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» χρησιμοποιεί το GoogleAnalytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της GoogleInc. («Google»). Το GoogleAnalytics χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπουν την πραγματοποίηση ανάλυσης αναφορικά με τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων από όσους τους επισκέπτονται. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie αναφορικά με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ του χρήστη) μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google.Inc στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αναλύσει τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από τους επισκέπτες του προκειμένου να συντάξει αναφορές για τις ενέργειες των επισκεπτών στους δικτυακούς τόπους το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» και να παράσχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση δικτυακών τόπων και τη χρήση του Διαδικτύου. Η Google θα μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όταν είναι απαραίτητο και δεδομένου ότι επιτρέπεται από τον νόμο ή στην περίπτωση που τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα εκ μέρους της Google. Η Google εγγυάται ότι η διεύθυνση ΙΡ σας σε καμία περίπτωση δεν θα συσχετιστεί με άλλα δεδομένα της GoogleInc.

Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookies μέσω της αντίστοιχης προσαρμογής του λογισμικού του περιηγητή σας. Όμως, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε πλήρη χρήση όλων των λειτουργιών αυτού του δικτυακού τόπου. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, δίδετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας που συλλέγονται από τη Google με τον προαναφερόμενο τρόπο και για τον προαναφερόμενο σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους όρους παροχής υπηρεσιών της Google: Www.google.com/analytics/terms/us.html και την Πολιτική περί Προστασίας Δεδομένων της Google: www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

  • ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GOOGLE ADWORDS

Το ΚΕΔΜΟΠ χρησιμοποιεί επίσης τη λειτουργία δωρεάν παρακολούθησης μετατροπών GoogleAdWords σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Google διασφαλίζει ότι θα προστατεύσει τα δεδομένα των πελατών και των χρηστών της. Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μία διαφήμιση, το Google τοποθετεί ένα cookie στον υπολογιστή του χρήστη, το οποίο θα λήξει μετά από περίοδο 30 ημερών. Το Google δεν ορίζει τη δραστηριότητα αναζήτησης ενός χρήστη στο αρχείο του adclick (καταγραφή των κλικ σε διαφημίσεις). Επιπλέον, το Google δεν συλλέγει ή αρχειοθετεί καμία προσωπική πληροφορία ή οποιαδήποτε πληροφορία ταυτοποιεί τον χρήστη και δεν μεταφέρει καμία προσωπική πληροφορία σε τρίτα μέρη. Οι χρήστες που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην παρακολούθηση μπορούν να απενεργοποιήσουν το cookie της Παρακολούθησης Μετατροπής Google στο πρόγραμμα περιήγησής τους στο Διαδύκτο, στο μενού ρυθμίσεων του χρήστη. Αυτοί οι χρήστες δεν θα περιλαμβάνονται στα στατιστικά παρακολούθησης μετατροπής.

  • ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ GOOGLE

Το ΚΕΔΜΟΠ χρησιμοποιεί τη λειτουργία GoogleSiteSearch σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων της Google ισχύουν για τον χρήστη του πεδίου αναζήτησης αυτού του δικτυακού τόπου: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

  • ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το ΚΕΔΜΟΠ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών δικτυακών τόπων.

 

(7) ΩΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Δικαίωμα ενημέρωσης στην επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα δεδομένα σας, ήτοι για το ποια δεδομένα επεξεργάζεται ο φορέας μας, για ποιο σκοπό, για ποιο χρονικό διάστημα και με ποιον τρόπο επεξεργάζονται, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση.

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από τον φορέα μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτού, τις κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ και άρθρα 29 παρ. 2, 30 παρ. 2 και 33 ν. 4624/2019)

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

Δικαίωμα διαγραφής – «δικαίωμα στη λήθη» των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων του φορέα μας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ και άρθρο 34 ν. 4624/2019). Σε κάθε περίπτωση έχουμε δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του φορέα μας για τη διακράτηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον φορέα μας ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο φορέα μας ή τρίτο μέρος (άρθρο 35 ν. 4624/2019).

(8) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Χρησιμοποιώντας την παρούσα Ιστοσελίδα και με την επιφύλαξη των διατάξεων εκάστης ειδικότερης νομοθεσίας, όπως για παράδειγμα της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως εκάστοτε ισχύει, παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επεξεργασίας και κοινοποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της. Η ανάκληση γίνεται με γραπτό αίτημα που υποβάλλεται στην διεύθυνση: Κτήριο Προκλινικών Λειτουργιών – Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Πατρών – Πανεπιστημιούπολη Ρίο, 26504 – Πάτρα, τηλ. +302610997510 ή στην ηλεκτρονική του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) του «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» στην διεύθυνση: dpo@upatras.gr. Tυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αναιρεί τη νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στο Διαδικτυακό μας τόπο, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

(9) ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς: τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην διεύθυνση: Κτήριο Προκλινικών Λειτουργιών – Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Πατρών – Πανεπιστημιούπολη Ρίο, 26504 – Πάτρα, τηλ. +302610997510 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cbmdpatras@upatras.gr. To «ΚΕΔΜΟΠ- Χάρισε Ζωή» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, το «ΚΕΔΜΟΠ- Χάρισε Ζωή» δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών. Το «ΚΕΔΜΟΠ Χάρισε Ζωή» διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και την σχετική εθνική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον, θεωρείτε, ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr, ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3 ΤΚ: 115 23 Αθήνα, τηλ κέντρο: +3020106475600 φαξ: +302106475628, email:
contact@dpa.gr

(10) ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (www.xarisezoi.gr) στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου ΓΚΠΔ. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται, ενώ το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» δεσμεύεται να προβαίνει στις απαραίτητες ενημερώσεις των επισκεπτών και χρηστών του με κάθε πρόσφορο μέσο, σε συμμόρφωση με τις προϋποθέσεις που θέτει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και ο ν. 4624/2019.

 

(11) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητές μας που αφορούν την ιδιωτικότητά σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Officer) του φορέα μας ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@upatras.gr