Στηρίζω

help

Με τη συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας μπορείτε να στηρίξετε οικονομικά τις προσπάθειες του Χάρισε Ζωή!

Τη δωρεά σας μπορείτε να την καταθέσετε στο λογαριασμό του Χάρισε Ζωή.

Τραπεζικός λογαριασμός Eurobank: 0026-0015-70-0200698591
(IBAN GR5002600150000700200698591, BIC ERBKGRAA)

Ποσό*:

Τύπος δωρεάς*:
ΔωρεάΣτη μνήμη προσώπου

Επικοινωνία*:
Όνομα*:
Επώνυμο*:
Διεύθυνση*:
Ταχυδρομικός κώδικας*:
Πόλη*:
Χώρα*:

Μήνυμα προς το Χάρισε Ζωή: