Επιστημονικό Έργο

2023

13th International Donor Registry Conference , WMDA Global Meeting Fankfrut (Hanau) 18-21 June 2023, “Donor specific requests of donors that reside in a different country as the one they were initially registered”    2023_IDRC_WMDA_CBMDP_poster

2022

Μουγιού Δήμητρα, Μελέτη της γενετικής ποικιλότητας των ελληνικών HLA στην τράπεζα BMDW και προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών στο ΚΕΔΜΟΠ-χάρισε ζωή Πρακτική άσκηση στα πλαίσια του ΠΜΣ “Δημόσιας Υγείας” , Τμήμα Ιατρικής
Παπασταθοπούλου Ευγενία, Διαχείριση των Social Media του ΚΕΔΜΟΠ- ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ Αναρτήσεις για την προσέλκυση εθελοντών δοτών και καταμέτρηση της στατιστικής τους απήχησης Πρακτική άσκηση στα πλαίσια του ΠΜΣ “Δημόσιας Υγείας” , Τμήμα Ιατρικής

2020

EAE, 31ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Επιδημιολογική μελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών  «COVID19 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ», 2020_ΕΑΕ_0076_COVID

2019

2018

12th International Donor Registry Conference and WMDA Working Group Meetings in Munich, Germany June 26-30, 2018, “CBMDP: Forming a Working Framework for Marrow Donors in Greece: 2018_IDRC_WMDA_CBMDP_Abstract
EAE, 29ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, “ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» Τα δεδομένα άλλαξαν”
Παπαλεξοπούλου, Κωνσταντίνα; Παναγιωτάκης, Γεώργιος; Γελαστοπούλου, Ελένη; Σπυριδωνίδης, Αλέξανδρος; Papalexopoulou, Konstantina, Ο ρόλος και η αναγνωρισιμότητα του ΚΕΔΜΟΠ στην τοπική κοινωνία   Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)  

2017

Σοφία Γιαννέλου, “ΚΕΔΜΟΠ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ” Πρακτική άσκηση στα πλαίσια του ΠΜΣ “Δημόσιας Υγείας” , Τμήμα Ιατρικής
Διημερίδα Αιματολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών (Λαϊκό Νοσοκομείο) 7-8 Απριλίου 2017 Προφορική Παρουσίαση

2015

Στρατηγικός Σχεδιασμός Εθνικού Μητρώου Δοτών Μυελού των Οστών Kormpakis_ MScThesis_Abstract_EAE_ 2015, Kormpakis_Abstract_EAE_ 20152017_CBMDP_Σχεδιασμός_Μητρώου_