Ιστορία του Κέντρου

Κάθε τι καινούριο ξεκινάει από μια ανάγκη…

Η ανάγκη ενός παιδιού το 2006, που έπασχε από λευχαιμία, για μεταμόσχευση, ευαισθητοποίησε τους πολίτες της Πάτρας και τη διοίκηση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ). Ο διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ Καθ. κ. Ζούμπος Νικόλαος και ο υπεύθυνος της Μονάδας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων Επικ. Καθ. κ. Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος γνωρίζοντας ότι η συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, δεν ήταν η μοναδική και η ανάγκη για εθελοντές δότες είναι πάντοτε μεγάλη, πρότειναν, με την υποστήριξη του Διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Πάτρας (ΠΓΝΠ), κ. Δημάρατο, να δημιουργηθεί μια νέα δομή που θα βοηθούσε στην προσέλκυση δοτών. Αυτή συμπεριλάμβανε εκτός από γραφείο ενημέρωσης δοτών και την ανάληψη εύρεσης πόρων για τον εργαστηριακό έλεγχο δειγμάτων των νέων δοτών (HLA τυποποίηση).

Καθοριστική στη δημιουργία του κέντρου δοτών ήταν η συμβολή του τότε Αντιπρύτανη Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Αναστασόπουλου.

Η πρωτοβουλία βρήκε ως πολύτιμο σύμμαχο το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα της Κύπρου, το μεγαλύτερο κέντρο δοτών ανά πληθυσμό παγκοσμίως. Ο διευθυντής του κέντρου, κ. Παύλος Κωστέας και το προσωπικό προσέφεραν την απαραίτητη εκπαίδευση και τεχνογνωσία ώστε γρήγορα το ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή να γίνει πραγματικότητα.

Στις αρχές του 2009, εγκρίθηκε η οικονομική υποστήριξη του Κέντρου από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του προγράμματος της Επιτροπής Ερευνών C654 «Κέντρο Προώθησης Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και Κυτταρικών Θεραπειών». Από τότε όλες οι Πρυτανικές Αρχές είναι πάντα δίπλα μας. Σήμερα ο Τίτλος Έργου είναι: Moνάδα Προώθησης Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και Κυτταρικών Θεραπειών με κωδικό 36540000.

Έτσι, ιδρύεται το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) με ιδρυτικά μέλη τον κ. Β. Αναστασόπουλο, τον κ. Ν. Ζούμπο, την κ. Α. Μουζάκη και τον κ. Α. Σπυριδωνίδη.

Τον Ιανουάριο του 2010 το ΚΕΔΜΟΠ ξεκινά την προσέλκυση και εγγραφή των πρώτων εθελοντών δοτών Μυελού των Οστών στην Ελληνική και Παγκόσμια Δεξαμενή εθελοντών Δοτών, και η ιστορία συνεχίζεται…

Το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή», ως μονάδα πλέον του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών του Πανεπιστημιακό Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας  Πανεπιστημίου Πατρών (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), pek.upatras.gr, συνεχίζει να διευρύνει τις επιστημονικές δραστηριότητες του με γνώμονα τον άνθρωπο και τη δημόσια υγεία.

Στη χώρα μας είναι το 1ο αδειοδοτημένο Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 52084/05.10.2023 Υπουργική Απόφαση  της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας (ΦΕΚ Β’ 6093/20.10.2023) που λειτουργεί με πλήρη άδεια υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Στις 31.01.2024 ολοκληρώθηκε επιτυχώς κι ο επιτόπιος έλεγχος από ομάδα επιθεώρησης του  ΕΟΜ. Παρουσίαση :2024_CBMDP_audit HTO_28.1.2024-protected

2023

Το 1ο Κέντρο με άδεια λειτουργίας, Υ.Α.52084/05.10.2023

2022

Οι εθελοντές δότες ξεπερνούν τις 80.000

2021

Ο 163ος συμβατός δότης του Κέντρου χαρίζει ζωή

2021

Εγκαίνια του Εργαστηρίου “Δημήτρης Λόης” του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών  του Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών

2020

Ο 140ος δότης του Κέντρου χαρίζει ζωή

2020

Ένταξη του Κέντρου στο «Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών» του Π.Ε.Κ. του Παν/μίου Πατρών

2020

Οι εθελοντές δότες ξεπερνούν τους 70.000

2019

Το Κέντρο γίνεται Aspiring Member του WMDA (World Marrow Donor Association) με WO-1041 υπό την εποπτεία του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ION – 4979)

2019

Ο 121ος συμβατός δότης του Κέντρου χαρίζει ζωή

2018

Οι εθελοντές δότες ξεπερνούν τους 50.000

2017

Ο 52ος δότης του κέντρου χαρίζει ζωή σε ασθενή

2017

Οι εθελοντές δότες ξεπερνούν τους 45.000

2017

Το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» αναγνωρίστηκε ως συνεργαζόμενος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων της Αμερικής (NMDP – National Marrow Donor Program).

2016

Οι εθελοντές δότες ξεπερνούν τους 30.000

2015

Ο 10ος δότης του ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή δωρίζει μόσχευμα

2014

Το ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή γίνεται μέλος του WMDA (World Marrow Donor Association και του διεθνούς ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος EMDIS (European Medical Donor Information System)

2013

Διεθνής αναγνώριση ως Δεξαμενή από την BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide)

2013

Το ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή βρήκε τον πρώτο συμβατό δότη ανάμεσα στους εθελοντές της δεξαμενής του.

Ιανουάριος 2010

Το ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή ξεκινά επισήμως τη δράση του

2009

Εγκρίθηκε η οικονομική υποστήριξη του Κέντρου από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών

2006

Η ανάγκη ενός παιδιου, που έπασχε από λευχαιμία