Σημεία Εγγραφής Νέων Εθελοντών

Χάρτης σημείων εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών (πατήστε πάνω στις κουκκίδες για περισσότερες πληροφορίες)

Σταθμοί Εγγραφής σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών

Πανεπιστημιούπολη Ρίο   https://my.upatras.gr/xarisezoi/

Αρ.Απόφασης Πρυτανικού Συμβουλίου 75998/11.10.2022 .

Κουκούλι Πάτρα