Το ΚΕΔΜΟΠ στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών του Καραμανδανείου

Την Πέμπτη Δεκεμβρίου και ώρες 9:30-13:30 και 17:00-21:00 στην Πλατεία Γεωργίου, θα γίνεται ενημέρωση από το ΚΕΔΜΟΠ, σε συνεργασία με την Αιμοδοσία που οργανώνεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας και το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών του Καραμανδανείου.