Το ΚΕΔΜΟΠ στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας

Την Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011 και ώρες 8.30-14.00 το ΚΕΔΜΟΠ θα συμμετέχει στην εκδήλωση που οργανώνει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Χαλανδρίτσας στο Κέντρο Υγείας Χαλανδρίτσας. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα γίνει ενημέρωση για δωρεά αίματος, αιμοπεταλίων, μυελού των οστών και ομφαλοπλακουντιακού αίματος και θα ακολουθήσει αιμοδοσία.