Το ΚΕΔΜΟΠ στην ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

Την Τρίτη 24 Μαΐου και ώρα 09:00-13:30 το ΚΕΔΜΟΠ θα βρίσκεται στο κτίριο Φροντίδα Υγείας (Αγίου Ανδρέου 86, Πάτρα) με σκοπό την ενημέρωση και τυποποίηση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Τις τυποποιήσεις των δοτών που θα εγγραφούν εκεί θα χρηματοδοτήσει το ίδιο το πολυϊατρείο.