Το Χάρισε Ζωή στην Ευρωγνώση – Eurol@b Πρέβεζας!

Το Χάρισε Ζωή τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 και ώρες 18.00-20.00 θα βρίσκεται στην Ευρωγνώση – Eurol@b Πρέβεζας (Δωδώνης 37, ΤΚ. 48100 ) για να παραλάβει τη γενναιόδωρη προσφορά των μαθητών για το χριστουγεννιάτικο bazaar του Κέντρου.

Επίσης, θα ενημερώσει για τη δωρεά Μυελού των Οστών και για όσους επιθυμούν θα τους δοθεί η ευκαιρία να εγγραφούν ως πιθανοί εθελοντές δότες Μυελού των Οστών.