Το Χάρισε Ζωή στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ!

Την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012, το Χάρισε Ζωή θα βρίσκεται στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ της Θεσσαλονίκης με σκοπό την ενημέρωση και ένταξη στην Παγκόσμια Τράπεζα δοτών των εργαζομένων. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του εργοστασίου στις 14:00.