Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία στα ΙΕΚ Ακμή!

Την Τρίτη 12 Ιουνίου και ώρα 16:00 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία στα ΙΕΚ Ακμή με θέμα “Δωρεά Μυελού των Οστών.-Δώρο Ζωής”. Οι δότες που θα εγγραφούν θα σταλούν στο Χάρισε Ζωή.

Διεύθυνση: Κορδικτώνος 16, Αθήνα