Βρέθηκε ο πρώτος δότης του ΚΕΔΜΟΠ!

Ένας δότης του ΚΕΔΜΟΠ (Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών)  ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ σε έναν συνάνθρωπο μας.

Κάθε 5 λεπτά, παγκοσμίως, ένας συνάνθρωπος μας μεταξύ αυτών και παιδιά μαθαίνει ότι πάσχει από κάποια μορφή καρκίνου του αίματος, όπως η λευχαιμία. Γι αυτούς η μόνη ελπίδα τους είμαστε ΕΜΕΙΣ. Η μεταμόσχευση Μυελού των Οστών από ένα υγιές άτομο (δότης) αποτελεί την μοναδική θεραπευτική επιλογή. Η εύρεση όμως δότη Μυελού των Οστών για έναν ασθενή είναι πολύ δύσκολη δεδομένου ότι θα πρέπει τα δύο άτομα να έχουν συμβατούς ιστικούς τύπους, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Το πόσο σπάνιο είναι φαίνεται από το γεγονός ότι οι πολλές φορές δεν ανευρίσκουμε συμβατό δότη ούτε ανάμεσα στους 18 εκατομμύρια εθελοντές δότες που είναι καταγεγραμμένοι στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών.

Για έναν συνάνθρωπο μας βρέθηκε ο συμβατός δότης Μυελού των Οστών ανάμεσα στους 2.300 εθελοντές δότες του ΚΕΔΜΟΠ. Ο δότης ενημερώθηκε άμεσα και δήλωσε πρόθυμος να ΧΑΡΙΣΕΙ ΖΩΗ. Η δωρεά των πολύτιμων κυττάρων η οποία πραγματοποιείται από το αίμα, και όχι όπως λανθασμένα πολλοί νομίζουν με χειρουργείο, πραγματοποιήθηκε στην Αιμοδοσία του ΠΓΝΠ. Ο δότης αφού έδωσε 350 ml αίμα επέστρεψε άμεσα στην δουλειά του. Το μόσχευμα μεταφέρθηκε στο μεταμοσχευτικό κέντρο όπου πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση στον ασθενή. Πλέον στις φλέβες του ασθενή ρέει για πάντα το αίμα ενός ανθρώπου που δεν τον γνωρίζει. Μετά από ένα χρόνο μπορεί να τον γνωρίσει.

Το ΚΕΔΜΟΠ ευχαριστεί τον δότη που ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ.