Το Χάρισε Ζωή στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιείται στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών εκδήλωση γνωριμίας με τον Εθελοντισμό των σχολικών ομάδων που συμμετέχουν στο “Δίκτυο για τον εθελοντισμό Σχολείων Δευτεροβάθμιας με κέντρο το ΜΕΤ”.

Στο χώρο θα βρείτε φυλλάδια και πληροφορίες για το Χάρισε Ζωή.