Το Χάρισε Ζωή στο Ναύπλιο στις 10 Ιανουαρίου 2014

ΠΕΡΙΟΧΗ: Λιμενικό σώμα
ΩΡΑ: 09:00 – 13:00
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Προσέλκυση Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: ΝΑΙ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Δεσμοί Αίματος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Ιατρός Αιμοδοσίας
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο ΚΕΔΜΟΠ 2610327730
Λ Σ