Εγκαινιάστηκε η νέα Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στο ΠΓΝ Πατρών

CACHE_650X650_1_209779

Ασθενείς με λευχαιμία και άλλες αιματολογικές κακοήθειες μπορούν να ιαθούν με μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (ΜΜΜΟ) του ΠΓΝΠ είναι μια από τις τρείς ΜΜΜΟ ενηλίκων της Ελλάδος πού διενεργεί μεταμοσχεύσεις από εθελοντές δότες μυελού των οστών. Ως εκ τούτου δέχεται ασθενείς από όλα τα μέρη της Ελλάδος αλλά και τη Κύπρο. Οι δύο μεταμοσχευτικές κλίνες που διέθετε δεν ήταν αρκετές να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης περισσοτέρων και υψηλών προδιαγραφών μεταμοσχευτικών κλινών προέβη στην πλήρη ανακαίνιση και αναβάθμιση της ΜΜΜΟ Πατρών. Η καινούρια ΜΜΜΟ που εγκαινιάστηκε την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου διαθέτει πλέον έξι μεταμοσχευτικές κλίνες και θάλαμο ημερήσιας νοσηλείας επαυξάνοντας της ικανότητα της Μονάδας για υποστήριξη σημαντικά αυξημένου αριθμού αντιμετωπιζόμενων περιστατικών. Η πλήρως ανακαινισμένη ΜΜΜΟ τηρεί όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την μακρά νοσηλεία σε αποστειρωμένες συνθήκες των ευπαθών ασθενών. Ο απαραίτητος ειδικός εξοπλισμός αναβαθμίστηκε πλήρως και συμπληρώθηκε ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην δημιουργία ενός αισθητικά αυτοτελούς χώρου, ο οποίος θα λειτουργεί επικουρικά στην σωματική και ψυχολογική αποθεραπεία των ασθενών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι νέοι θάλαμοι νοσηλείας πέραν του καινούριου και μοντέρνου ξενοδοχειακού εξοπλισμού διαθέτουν εκτός άλλων και WiFi, σύστημα διανομής εικόνας με smart TV και ειδικά όργανα γυμναστικής για την αποθεραπεία των ασθενών.

CACHE_650X650_1_209780