Διεθνείς συνεργασίες

karaiskakio squareΔιατηρεί πρωτόκολλο συνεργασίας και ενεργή συνεργασία με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα της Κύπρου, τη μεγαλύτερη/πληθυσμό δεξαμενή δοτών του κόσμου (182.000 δότες). Η συμβολή του Ιδρύματος στη σύσταση και ανάπτυξη του Χάρισε Ζωή υπήρξε καθοριστική.

Επίσης τον Οκτώβριο του 2020 υπογράφηκε Memorandum Of Understanding συνεργασία μεταξύ του  “ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΚΟΗΘΕΙΩΝ” του ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟΥ στην Κύπρο και του ” ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ” του Π.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο την ανάπτυξη της έρευνας, τη συμμετοχή σε ακαδημαϊκές, επιστημονικές δράσεις καθώς και σε εκπαιδευτικά προγράμματα..

 

 

Έχει υπογράψει συνεργασία με το ίδρυμα Anthony Nolan της Βρετανίας, την παλαιότερη δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών (550.000 δότες).

 

 

Το Χάρισε Ζωή – ΚΕΔΜΟΠ, στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού Global Collaboration Grant που προκηρύχθηκε από το Γερμανικό Αρχείο Δοτών Μυελού των Οστών «DKMS» (Deutsche KnochenMarkSpenderdatei), βραβεύθηκε με μονοετές χορηγικό πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το DKMS αναπτύχθηκαν που αφορούν σε θέματα:
• εκπαίδευσης και μεταφοράς εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του προσωπικού των δύο Κέντρων,
• στην από κοινού υλοποίηση πρότυπων μοντέλων δράσεων και στη διαμόρφωση δημόσιων καναλιών επικοινωνίας στο πλαίσιο της προσέλκυσης, διαχείρισης μητρώου δοτών και τυποποίησης δειγμάτων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.