Επιτυχής Αίτηση

Υποβάλατε επιτυχώς την αίτηση. Σε διάστημα περίπου ενός μήνα, θα λάβετε μέσω ταχυδρομείο, το φάκελο με το απαραίτητο υλικό ενημέρωσης και λήψης του δείγματος σας (κιτ & οδηγίες).