Εθνικό Δίκτυο Συνεργατών

Το Κέντρο έχει συνάψει σύμφωνα συνεργασίας με περισσότερα από 60 κέντρα προσέλκυσης, αιμοδοσίες νοσοκομείων, ιατρικά κέντρα/εργαστήρια, συλλόγους και άλλους φορείς που έχουν αναλάβει την ενημέρωση του πληθυσμού και την προσέλκυση εθελοντών δοτών, εκ μέρους του Κέντρου. Όλες οι αιτήσεις και τα δείγματα HLA αποστέλλονται από τα συνεργαζόμενα μέρη στο Χάρισε Ζωή για εργαστηριακή τυποποίηση και ένταξη στη δεξαμενή δοτών του Κέντρου (και κατ’ επέκταση στην εθνική και παγκόσμια δεξαμενή).