Το ΚΕΔΜΟΠ στο Ναύπλιο στις 17 Ιουλίου

ΠΕΡΙΟΧΗ:Νέα Κίος Ναύπλιο(Περιφερειακό Ιατρείο Νέα Κίου)
ΩΡΑ:17:00-20:30
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:Προσέλκυση και Εγγραφή Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ:ΝΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ :Καρνάρου Ιουλία
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Γραφείο ΚΕΔΜΟΠ 2610327730

Aimodosia-16-NEAKIOS