Το ΚΕΔΜΟΠ στο Άργος στις 16&19 Οκτώβρη 2013

ΠΕΡΙΟΧΗ:ΠΑΙΔΙΚΗ-ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
ΩΡΑ:17:00-20:30 16/10/2013,9:00-14:00 19/10/2013
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ “ΔΕΣΜΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ”
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:Προσέλκυση Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ:ΝΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο ΚΕΔΜΟΠ 2610327730
Σύνδεσμος: http://aimodosias.blogspot.com/2013/10/2.html
Aimodosia-18-ARGOSsmall