Το ΚΕΔΜΟΠ στο Hellenic American College (HAEC) την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2013

ΠΕΡΙΟΧΗ: στο Aμφιθέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22
ΩΡΑ:11:30 – 18:00
ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Hellenic American College (HAEC)
ΘΕΜΑ: Βασικές Αρχές Διαχείρισης Εθελοντικής Δράσης
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:Προσέλκυση Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ:ΝΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:ΖΟΥΔΙΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο ΚΕΔΜΟΠ 2610327730, Hellenic American College (HAEC)210 3680950
Εmail: tstathopoulou@hauniv.us
Website: http://www.hauniv.us
Twitter: https://twitter.com/HAEC2
Facebook: https://www.facebook.com/HellenicAmericanCollege
schedule-volunteerism_2013ABCRecruitment_FGR (1)
αρχείο λήψης