Ερωτηματολόγιο: Τι γνωρίζετε για την εθελοντική δωρεά του μυελού των οστών;

Στο πλαίσιο της πρακτικής εργασίας στο ΚΕΔΜΟΠ για το ΠΜΣ “Δημόσια Υγεία” της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, πραγματοποιείται έρευνα της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Σοφίας Γιαννέλου με την βοήθεια της κα.Γραφανάκη Κατερίνας και του καθηγητή κ.Σπυριδωνίδη Αλέξανδρου. Θα εκτιμούσαμε εάν απαντούσατε και κοινοποιούσατε το παρακάτω ερωτηματολόγιο για την Εθελοντική Δωρεά Μυελού των Οστών. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO7RHzj8EyXsFpz0GkzJONZ2STz5jyCW3xjCyw1ExHdQSl-g/viewform?c=0&w=1