ΕΟΜ: Ένα και αδιαίρετο το Εθνικό Μητρώο Δοτών Μυελού των Οστών

Τη στήριξή του, στην Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία και τη συνεργασία της με το Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών (ΙΙΒΕΑΑ) της Ακαδημίας Αθηνών, σε μια πρωτοποριακή κίνηση στην Ελλάδα, που αφορά στον χαρακτηρισμό του γενετικού προφίλ ιστοσυμβατότητας με τις πλέον σύγχρονες και ακριβείς μεθόδους, εκφράζει ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων διευκρινίζοντας επίσης σε ανακοίνωσή του, τα εξής:

1.Το Εθνικό Μητρώο Δοτών Μυελού των Οστών ανήκει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στον ΕΟΜ και είναι ένα και αδιαίρετο.
2.Το Εθνικό Μητρώο Δοτών Μυελού των Οστών του ΕΟΜ αριθμεί περίπου 80.000 δότες, ενώ 60 εξ’ αυτών βρέθηκαν συμβατοί και προέβησαν στην διαδικασία της δωρεάς.

3.Το Εθνικό Μητρώο Δοτών Μυελού των Οστών εμπλουτίζεται με δράσεις προσέλκυσης που γίνονται από τα διάφορα Κέντρα Δοτών υπό την εποπτεία του ΕΟΜ. Η προσπάθεια προσέλκυσης δοτών είναι εντατική τα τελευταία 4 χρόνια, με βασικούς πυλώνες ενημέρωσης και προσέλκυσης δοτών το Κέντρο Δοτών του Παν. Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ-ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ), το Κέντρο Δοτών του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ-ΕΛΠΙΔΑ, τις κατά τόπους αιμοδοσίες και τα εργαστήρια ιστοσυμβατότητας των νοσοκομείων, την ομάδα εθελοντισμού της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (ΕΑΕ) αλλά και με την αρωγή πληθώρας άλλων τοπικών φορέων σε όλη την Ελλάδα.

4.Η Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία, έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας δωρεάς μυελού των οστών, αποφάσισε να υποστηρίξει την προσπάθεια αύξησης του Εθνικού Μητρώου χρηματοδοτώντας τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις τυποποίησης που χρειάζεται να γίνουν σε δείγματα 22.000 νέων δοτών του Εθνικού Μητρώου, ποσό που αντιστοιχεί σε 440.000 Ευρώ.

5.Οι εργαστηριακές εξετάσεις τυποποίησης γίνονται από διάφορα εργαστήρια, τα οποία και αποζημιώνονται για τις υπηρεσίες τους. Το ΙIΒΕΑΑ θα αναλάβει την τυποποίηση ενός μέρους των νέων δοτών που ανήκουν στο Εθνικό Μητρώο του ΕΟΜ και θα αποζημιωθεί, όπως και λοιπά εργαστήρια, από τη γενναιόδωρη χορηγία της ΕΑΕ για τις υπηρεσίες που θα παράσχει.

Η δωρεά μυελού των οστών είναι μια πράξη αλληλεγγύης και για κανένα λόγο δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο προβολής.

Ο ΕΟΜ, σύμφωνα με τον νόμο, είναι υπεύθυνος για τη ρύθμιση και τον έλεγχο αυτής της ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουμε να τηρούμε τον απαιτούμενο σεβασμό στους δότες και στην ανωνυμία της διαδικασίας.