Στην Πράγα για εκπαιδευτικό σεμινάριο στον Prometheus

Στρατηγικός στόχος του ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή αποτελεί η συνεχής εναρμόνιση με τα διεθνή δεδομένα και standards αναφορικά με τη διαχείριση του ζωτικής σημασίας τομέα λειτουργίας και διαχείρισης της μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών.  Έτσι, στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών του Κέντρου μας, ο Γιώργος ΒασιλείουΥπεύθυνος Αρχείου και Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων του ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή, βρίσκεται στην Πράγα,  για να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό και ενημερωτικό σεμινάριο που υλοποιείται εκεί για τους χρήστες της εφαρμογής Prometheus.

Ο Prometheus αποτελεί κομβική λειτουργική εφαρμογή για το σύστημα διαχείρισης  των Κέντρων Δοτών Μυελού των Οστών, αφού λειτουργεί τόσο ως Μηχανή Αναζήτησης των συμβάντων δοτών για ασθενείς, όσο και ως ασφαλές σύστημα κρυπτογραφημένης επικοινωνίας μεταξύ των Κέντρων, διασφαλίζοντας τη διατήρηση της ανωνυμίας των Προσωπικών Δεδομένων των Δοτών.

Η εκπαίδευση του κ. Βασιλείου σχετίζεται με τις διαδικασίες εναρμόνισης του Κέντρου μας με τα δεδομένα που οριοθετεί ο πρόσφατος νόμος περί Προσωπικών Δεδομένων και τη θέλησή μας να διαφυλάξουμε απρόσκοπτες λειτουργίες στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στην καθημερινή διαχείριση.