Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ. Π. Μ.Σ.) «Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices»

Η Ίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ. Π. Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο «Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices» και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοσιεύτηκε στο σχετ.:  To αριθ. 2572/16.06.2021, τ.Β΄ ΦΕΚ. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο :

ΦΕΚ 2572 Ίδρυση Διϊδρυματικού ΠΜΣ με τίτλο Cell and Gene Therapies from bench to bedside and Good Manufacturing Practices