Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Cell and Gene Therapies: from bench to bedside and Good Manufacturing Practices»

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προσκαλούν υποψήφιους  για υποβολή αιτήσεων για το «MSc Cell and Gene Therapies».  Έναρξη Φεβρουάριος: 2022 | Διάρκεια: 1 έτος. Δυνατότητα παρακολούθησης στην Πάτρα ή στην Αθήνα.  Περισσότερες πληροφορίες: mastercgt.com

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση πτυχιούχων βιοεπιστημών στους τομείς της CGT παραγωγής, διανομής, κλινικής αξιολόγησης, εκτέλεσης και εστιάζει τόσο στο βιολογικό υπόστρωμα των CGTs όσο και στο ρυθμιστικό πλαίσιο της παραγωγής και  εφαρμογής  τους. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες  : 2Fold Brochure_14.85x21cm_v5