ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Υπεύθυνος παραγωγής κυτταρικών προϊόντων»

Το «Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών» (www.ictpatras.gr) του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών (www.pek.upatras.gr)  αναζητεί για το GMP Εργαστήριο «Δημήτρης Λόης» (https://lnkd.in/eRF6YBUx) : «Υπεύθυνο παραγωγής κυτταρικών προϊόντων»

Απαραίτητα προσόντα

  • κάτοχος πτυχίου ενός από: φαρμακευτική, ιατρική, κτηνιατρική, χημεία, φαρμακευτική χημεία και φαρμακευτική τεχνολογία, βιολογία.
  • διετή τουλάχιστον πρακτική εμπειρία σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις που έχουν άδεια παραγωγής, σε δραστηριότητες στον τομέα της ποιοτικής ανάλυσης των φαρμάκων, της ποσοτικής ανάλυσης των δραστικών ουσιών, καθώς και των δοκιμών και επαληθεύσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση της ποιότητος των φαρμάκων. Η διάρκεια της πρακτικής εμπειρίας δύναται να μειωθεί κατά ένα έτος, εφόσον ο πανεπιστημιακός κύκλος σπουδών διαρκεί τουλάχιστον πέντε έτη, και κατά ενάμισι έτος, εφόσον ο κύκλος αυτός διαρκεί τουλάχιστον έξι έτη.

Επιθυμητά προσόντα: 

  • Πιστοποιητικό εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένη εμπειρία (διδακτορικό, postdoc) σε εργαστήριο παραγωγής κυτταρικών και κατά προτίμηση και γονιδιακά τροποποιημένων κυτταρικών προϊόντων
  • Πρακτική εμπειρία σε Ίδρυμα/ Ινστιτούτο ή Εταιρεία παραγωγής «φαρμάκων προηγμένης τεχνολογίας» (ATMP)

Απολαβές:

  • βάσει προσόντων και εμπειρίας και προσαρμοσμένος στις απολαβές μελών ΔΕΠ

Δυνατότητες εξέλιξης:

  • Δυνατότητα εξέλιξής σε μέλος ΔΕΠ μετά από κρίση σε επώνυμη έδρα του Πανεπιστημίου Πατρών

Αρμοδιότητες

  • Χειρίζεται το πρόγραμμα παρακολούθησης της παραγωγής και φροντίζει για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του χώρου παραγωγής
  • Συντονίζει, επιβλέπει και αξιολογεί το προσωπικό παραγωγής, διενεργεί  τον τελικό ποιοτικό έλεγχο του προϊόντος.
  • Συμμετέχει στον σχεδιασμό, αδειοδότηση από αρμόδιους φορείς και την παραγωγή νέων προϊόντων
  • Συμμετέχει ενεργά στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Msc Cell and Gene Therapies (www.mastercgt.com)

Πληροφορίες

Καθηγητής Α. Σπυριδωνίδης, spyridonidis@upatras.gr (Γραμματεία κ Τσιμά: ictsecretary@upatras.gr

Διευθ. Μονάδος Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών ΠΓΝ Πατρών,

Διευθ. Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών και Κέντρου Δοτών ΚΕΔΜΟΠ,

Διευθ. MSc Cell and Gene Therapies,

EBMT, Co-Leader RIC Committee Acute Leukemia WP, JACIE Inspector,

www.bmtpatra.gr, www.xarisezoi.gr, www.mastercgt.com, www.ictpatras.gr

 

https://www.linkedin.com/posts/alexandros-spyridonidis-8514223b_laboratory-i-choose-life-activity-6975423093301219328-JyQ1?utm_source=share&utm_medium=member_desktop