Διεθνής αναγνώριση του ΚΕΔΜΟΠ

Το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Πανεπιστημίου Πατρών (KEΔMOΠ) – Χάρισε Ζωή αναγνωρίστηκε ως συνεργαζόμενος φορέας από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων της Αμερικής (NMDP – National Marrow Donor Program)  και αποτελεί το μοναδικό ίδρυμα / φορέα της χώρας μας που έχει λάβει αντίστοιχη πιστοποίηση. Η συνεργασία αυτή, που αποτελεί την πιο δύσκολη, ίσως, αναγνώριση που μπορεί να πετύχει ένα «κέντρο προμήθειας κυττάρων και ιστών», εκτός από την ηθική ικανοποίηση και το κύρος που προσδίδει στο ΚΕΔΜΟΠ, θα επιφέρει και σημαντική αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, καθώς αναγνωρίζεται πλέον από όλα τα μεταμοσχευτικά κέντρα (κέντρα εφαρμογής κυτταρικών θεραπειών) των ΗΠΑ.