Ένα μακρύ ταξίδι επιστημονικού ενθουσιασμού και προσπαθειών των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών καταλήγει σε φάρμακο.

Ένα μακρύ ταξίδι επιστημονικού ενθουσιασμού και προσπαθειών των μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών καταλήγει σε φάρμακο.

Ευχαριστούμε την ΜΟΔΙΠ-ΕΛΚΕ, το ΠΑΚΕΚ και το ΠΓΝΠ για την αγαστή συνεργασία στη επίτευξη αυτού του στόχου.