6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στις 26-28 Μαΐου 2023  θα διεξαχθεί το 6ο Πανελλήνιο  Συνέδριο της ΕΕΓΘ-ΑΙ,  στην Αθήνα  στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών – The Cotsen Hall / Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα 10676 και μπορείτε να δείτε το τελικό πρόγραμμα στο σύνδεσμο : Program_6-gene-therapy_160523