Διεθνής Αναγνώριση & Διεθνείς Συνεργασίες

Το Χάρισε Ζωή συνεργάζεται στενά με τα κέντρα δοτών παγκοσμίως. Στο πλαίσιο στενότερης διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, το Χάρισε Ζωή συνδέεται επιστημονικά με ορισμένα από τα μεγαλύτερα και παλαιότερα κέντρα δοτών παγκοσμίως, διεθνείς οργανισμούς με αντικείμενο την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών ή/και τα πρότυπα που διέπουν τη διαχείριση εθελοντών δοτών και μοσχευμάτων ιστών / κυττάρων.

Παράλληλα συμμετέχει σε παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια και fora και αναπτύσσει διεπιστημονικές συνεργασίες με ποικίλους Οργανισμούς, Ακαδημαϊκά Τμήματα και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού, διαχέοντας την επιστημονική γνώση τόσο προς την επιστημονική κοινότητα όσο και προς το κοινό.

 

bmdw-logo-rgbBone Marrow Donors Worldwide – BMDW. H BMDW αποτελεί την παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών και ΟΠΑ, με ευθύνη για το συντονισμό της διεθνούς διακίνησης και διανομής των μοσχευμάτων. (Μέλος από τις 12.03.2013)

 

World Marrow Donor Association – WMDA . Η WMDA είναι η διεθνής ένωση προώθησης διεθνούς συνεργασίας και καθιέρωσης διεθνών προτύπων για την ανταλλαγή μεταξύ κρατών προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων για μεταμόσχευση. (Μέλος από τις 31.07.2014). Το 2019 το Κέντρο γίνεται Aspiring Member του WMDA (World Marrow Donor Association) με WO-1041 μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ION – 4979) https://share.wmda.info/display/WMDAREG/Database

 

 

fdaUS Food and Drug Administration – FDA . Το Κέντρο έχει καταθέσει γνωστοποίηση λειτουργίας στο FDA των ΗΠΑ και διαθέτει κωδικό FEI 3011414496. (Συμμετοχή από τις 20.03.2015)

 

Group of European Medium Size Registries – GEMS . Το Κέντρο συμμετέχει στο ομαδικό συμβόλαιο που έχει συνάψει το GEMS με διεθνές εργαστήριο ιστοσυμβατότητας για τη διασφάλιση της χαμηλότερης δυνατής τιμής τυποποίησης δειγμάτων νέων δοτών. (Συμμετοχή από τις 21.03.2015)